welke planten turf nodig

Welke planten hebben turf nodig?

Of planten turf nodig hebben of niet hangt af van de gewenste zuurgraad van de plant. Maar welke planten hebben dan turf nodig? Dat zijn planten die van een zure bodem houden, ook wel zuurminnende planten genoemd.

De bekendste voorbeelden van zuurminnende planten zijn de Azalea, Rhododendron en Heide. Toch hebben deze planten niet uitsluitend turf nodig. De grond verreiken met bemesting zorgt voor een vitalere groei en bloei bij turf minnende planten.

Daarvoor is het belangrijk om het mengsel van turf en bemesting in de juiste verhouding toe te dienen. Te veel meststof verhoogt namelijk de kans op verbranding van de wortels, iets waar een plant niet op zit te wachten. Aan de andere kant is een overdosis turf ook niet wenselijk. De turf kan de bodem rondom de turf minnende planten uitdrogen.

Turf minnende planten

Planten die graag met ‘hun voeten’ in de turf staan worden ook wel turf minnende planten genoemd. Deze planten hebben de behoefte aan een tuinturf, omdat ze graag in een zure bodem staan. Elke zuurminnende plant is namelijk een turf minnende plant.

Bekijk hier de volledige lijst zuurminnende planten >>

De graadmeter die aangeeft hoe zuur de bodem is wordt de pH-waarde genoemd. Op een schaal van 4 tot 14 wordt aangegeven of de bodem zuur, neutraal of kalkachtig is. Zuurminnende planten houden van een bodem met een zuurgraad van 4,5 tot 6 pH.

In de meeste tuinen in Nederland is de pH-waarde van de bodem hoger dan dat. Hierdoor voelen de turfminnende planten zich niet op hun gemak in de bodem. De planten kunnen door een te kalkachtige bodem groeiverschijnselen gaan vertonen, zoals verkleuring van de bladeren en verhinderde bloei en groei.

Verbeter de bodem voor planten die turf nodig hebben

Om turfminnende planten het naar hun zin te maken in een kalkachtige tuin is het belangrijk om de bodem te verbeteren. Door het toevoegen van tuinturf verlaagt de zuurgraad in de tuin.

Tuinturf werkt alleen als verzuurder van de bodem. Het mengsel voegt géén voeding toe aan de bodem. Alhoewel zuurminnende planten weinig toegevoegde voedingsstoffen nodig hebben, doet een klein dosis organische bemesting wonderen.

Daarbij is het belangrijk om heel gedoseerd de meststof toe te voegen. De kans op overbemesting ligt namelijk op de loer. Pak een organische meststof met een laag gehalte van de NPK-verhouding en voeg ook ijzer toe aan de bodem.

Wat zijn turf minnende planten

Het beste is om tuinturf en bemesting toe te voegen vóór het aanplanten van een zuurminnende plant. Bij het aanplanten is de stelregel dat een plantgat 2 keer zo groot moet zijn dan de kluit van de plant. Het ontstane gat vul je op met:

Meng deze 2 bodems met elkaar in het plantgat. Zo ontstaat er een gezonde plantplaats voor turf minnende planten.

Heb je de planten gezet zonder tuinturf toe te voegen? Strooi de tuinturf dan rondom de plant in een laag van 5 centimeter dik. Doe dit in een cirkel onder de kroon van een plant. In combinatie met regen zal de turf zijn werk gaan doen en de bodem verzuren.

Jaarlijks tuinturf en bemesting strooien

Zandgronden verzuren vrij snel door zure regen. Helaas betekent dit ook dat voedingsstoffen snel uitspoelen. Klei- en vooral leemgronden houden beter voedingsstoffen vast, maar hebben een hogere pH-waarde (kalkachtiger).

Het is daarom verstandig om jaarlijks zuurminnende planten te bemesten en de bodem te verzuren. Ongeacht welke bodem in de tuin aanwezig is. Een zeer geschikt mengsel daarvoor is DCM Meststof Rhodo, Hortensia & Azalea (ander mengsel dan gebruikt wordt bij aanplant).Deze organische meststof is een combinatie van tuinturf en bemesting.

Door de lage NPK-verhouding (stikstof, fosfor en kali) in de meststof krijgen turf minnende planten geen overdosis bemesting. Zo wordt de groei en bloei maximaal gestimuleerd. Het extra toegevoegde magnesium en ijzer in de meststof stimuleert de bladproductie. Hierdoor krijgt de plant zowel meer bladeren (= een vollere plant) en diepgroenere bladeren.

LET OP: voeg geen compost toe bij zuurminnende planten. Zowel niet bij aanplant als later tijdens het jaarlijks bemesten. Compost heeft namelijk een vrij hoge pH-waarde (8,0), wat de bodem minder zuur maakt.

Wanneer tuinturf en bemesting strooien?

In sommige tuinen volstaat 1 keer per jaar bemesting en tuinturf strooien. In andere tuinen is 2 strooirondes per jaar nodig om de juiste zuurgraad van de bodem te creëren en voldoende bemesting toe te dienen. Dit is afhankelijk van het tempo van uitspoeling en verzuring.

DCM geeft aan dat de maanden maart tot en met juni geschikt zijn om als eerste bemestingsronde te gebruiken. De tweede bemestingsronde loopt volgens het toonaangevende bedrijf in bemesting van juli tot en met oktober.

Persoonlijk vind ik dat nogal 2 breed genomen periodes. Het is daarom beter om vroeg in die periodes te strooien. Zelf houd ik de volgende maanden aan:

  • 1e ronde: half maart tot half mei.
  • 2e ronde: half augustus tot half september

Door de 1e ronde al vroeg in het jaar te doen kan de turf en bemesting rustig in de bodem trekken. De voeding is dan beschikbaar zodra de zuurminnende plant een groeispurt krijgt.

Reactie plaatsen