Hoe herken je biologische meststoffen?

Biologische meststoffen kun je herkennen aan de verpakkingen van de bemestingszakken. Ook is er een online tool waarmee je kunt checken of een meststof biologisch van aard is.

Gelukkig heeft de Europese Unie strakke regels opgesteld wanneer een fabrikant zijn bemesting biologisch mag noemen. Door deze regels is het voor een consument een stuk makkelijker en betrouwbaarder om biologische meststoffen te herkennen.

Wat zijn biologische meststoffen?

Om een biologische meststof goed te kunnen herkennen, moet je eerst weten wat biologische meststoffen nu eigenlijk zijn.

Biologische meststoffen zijn bemestingsproducten die door de Europese Unie zijn toegestaan voor de biologische teelt. Biologische bemesting kan samengesteld zijn van de volgende bronnen:

 • Veehouderij waar de dieren op een biologische manier worden gehouden.
 • Delfstoffen die van natuurlijk oorsprong zijn, zoals patentkali wat een hoog gehalte van magnesium en zwavel heeft.
 • Plantaardige producten, zoals maaimeststoffen

Dat is kortweg waaraan een biologische meststof moet voldoen voordat het biologisch genoemd mag worden. Alle voorwaarden die kleven aan een biologische meststof, van verpakking, transport en welk voer biologisch gehouden dieren mogen eten zijn opgenomen in het de Europese verordening EG nr. 834/2007.

Organische meststoffen zijn geen biologische meststoffen

Vaak wordt onterecht gedacht dat organische meststoffen ook automatisch biologische meststoffen zijn. Dat is een misopvatting.

Organische meststoffen zijn weliswaar gemaakt van dierlijke producten of delfstoffen van natuurlijke oorsprong. Toch mogen deze meststoffen niet tot biologische meststoffen gerekend worden omdat de voedingstoffen afkomstig zijn van de gangbare veehouderij. Met gangbare veehouderij wordt hier een veehouder bedoeld die zijn dieren niet uitsluitend biologische voeding geeft.

Voordelen van biologische bemesting

Biologische meststoffen hebben enkele zeer belangrijke voordelen. De voordelen zijn:

 • De voedingsstoffen in de bemesting komen geleidelijk aan vrij. Hierdoor kunnen biologische meststoffen een werkingsduur hebben tot wel 100 dagen.
 • Trage afgifte van meststoffen voorkomt verbranding van de wortels of uitspoeling
 • Met minder tijd en geld heb je hetzelfde resultaat = Efficiënter bemesten
 • Biologische meststoffen dragen bij aan een betere wereld. De bemesting is milieuvriendelijker en veiliger voor de planten, dieren en gazons in je tuin.
 • Door ecologische verantwoorde meststoffen worden de natuurlijke processen in de tuin niet verstoord, maar juist gestimuleerd.

Het herkennen van biologische meststoffen

Het herkennen van biologische meststoffen kan op 2 manieren, namelijk optisch of via een online tool. De optische manier is de meest eenvoudige manier om te controleren of een meststof biologisch is.

Volgens de Europese verordening EG nr. 834/2007 mogen alleen fabrikanten die kunnen aantonen dat ze biologische meststoffen produceren dit op hun verpakking zetten. Daarbij mogen ze de volgende woorden gebruiken:

 • Eco / Eko
 • Ecologisch / Ekologisch
 • Bio
 • Biologisch

Let op: de handelsnaam is daarbij uitgesloten. Zo heeft ECOstyle bijvoorbeeld producten die niet 100% biologisch zijn. Naast de handelsnaam, ECOstyle, mogen de producten niet biologisch of ecologisch genoemd worden.

Online tool voor het herkennen van biologische meststoffen

Het is een lastig en tijdrovend klusje om meststoffen aan de hand van de Europese verordening te controleren of deze wel biologisch zijn. Daarom heeft Skal, een onafhankelijke partij die toezicht houdt op de betrouwbaarheid van biologische producten in Nederland een online tool ontworpen.

Met die tool, genaamd de Inputlijst, is makkelijk te controleren of een meststof voldoet aan de Europese richtlijnen en zich daarom biologisch en ecologisch mag noemen.

De Inputlijst van Skal is makkelijk te gebruiken. Voer in het veld “Product/ Handelaar” de handelsnaam van het product in, Bijvoorbeeld DCM. Laat de andere velden leeg, en druk vervolgens op “Zoeken”. Het resultaat wat ik momenteel kreeg wat het volgende:

hoe biologische meststoffen herkennen

Van deze DCM-producten weet je dan zeker dat ze biologisch samengesteld zijn en voldoen aan alle regels omtrent ecologische meststoffen.

Reactie plaatsen