nak-graszaad

Wat is NAK graszaad?

15 november 2021

NAK graszaad is graszaad wat goedgekeurd is door de Nederlandse Algemene Keuringsdienst (NAK) voor Zaaizaad en Pootgoed van landbouwgewassen. Het keuren van graszaad doet de keuringsdienst in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV).

Wanneer een bedrijf een aanvraag doet voor certificering door de NAK ondergaan ze een zware screening. Er wordt op veel verschillende punten gelet. Een van de belangrijkste punten is of de samenstelling van mengsel overeenkomt met wat op de verpakking staat. Een Sportvelden 7 mengsel moet bijvoorbeeld bestaan uit 75% Engels raaigras (Sport) en 25% Veldbeemdgras (Sport) voordat het een NAK Graszaad voor sportvelden 7 genoemd mag worden.

Eisen aan NAK Graszaad

De punten waarop Stichting NAK graszaad keurt staan per soort mengsel beschreven in de Grasgids. Gazonmengsels worden in de Grasgids onderscheiden in speelgazons en siergazons. De gids beschrijft de volgende punten waar op gelet wordt bij gazonmengsels:

  • Dichtheid van de zode
  • Standvastigheid
  • Tolerantie bij betreding
  • Het groen blijven in zowel winter als zomer
  • Resistentie tegen ziekten en plagen
  • De fijnheid van het blad.

Samenstelling van NAK Graszaden

NAK Graszaad voor speelgazons moet bestaan uit Engels raaigras, veldbeemdgras en roodzwenkgras. De verhoudingen van deze grassoorten definieert de Grasgids niet, aangezien deze verschillen op basis van de omstandigheden. Denk daarbij aan omstandigheden als hoeveelheid bemesting, voorziening van vocht en het tempo waarop het graszaad opgekomen moet zijn.

Voor siergazons specificeert de Grasgids ook niet de specifieke verhouding van NAK grasmengsels. Wel geeft de gids aan dat een graszaadmengsel voor siergazons geen Engels raaigras mag bevatten. De graszaadmengsels voor siergazons bestaan voornamelijk uit de grassoorten veldbeemdgras, struisgras, roodzwenkgras en hardzwenkgras.

De hierboven genoemde grassoorten, zoals Engels raaigras, mogen ieder bestaan uit slechts enkele geselecteerde sub-grassoorten. Bij Engels raaigras zijn deze sub-grassoorten: Hastings, Barsylvia, Heidrun, Rossinante, Mellori, Jasperina, Corail en Barjessica.

Andere eisen aan goedgekeurde graszaden

Naast dat graszaden uit een bepaalde samenstelling moeten bestaan stelt De NAK aanvullende eisen voor graszaden. Om voor certificering in aanmerking te komen moet er ook voldaan worden aan de juiste labels aan een graszaadzak. De NAK heeft zelfs eisen gesteld aan wat er op de labels moet staan zoals rasbenaming, soortbenaming en partijnummer.

Tevens wordt er door de NAK geëist dat een gecertificeerd bedrijf van 5% van de partijen een controlemonster neemt. Deze monsters moeten onderzocht worden op kiemkracht en zuiverheid van het mengels.

En zo stelt het de Nederlandse Algemene Keuringsinstantie voor graszaden nog enkele eisen waaraan grasmengsels moeten voldoen. Denk aan eisen omtrent bewaring, berekeningswijze van kiemkracht en zuiverheid en normen die aan graszaadmengsels gesteld worden.

NAK keurt ook het Oranjebrandmengsel. Het Oranjebrandmengsel is sinds 2000 in het leven geroepen om de keuze van kopers van graszaden te vergemakkelijken. Met het keurmerk weet een koper namelijk dat het graszaad van uitstekende kwaliteit is en waarmaakt wat het beloofd.

Conclusie

Als je een gazon wilt aanleggen door gras te zaaien is het verstandig om te kijken naar graszaadmengsels met het NAK keurmerk of Oranjebrandmengsel keurmerk.

Door een van deze keurmerken op de verpakking weet je als particulier dat de graszaden onder streng toezicht staan. De kwaliteit van deze graszaadmengsels is van uitstekende kwaliteit en doen wat ze beloven.

Lees hier waar je op moet letten bij het kopen van graszaad en voorkom een miskoop!>>

Reactie plaatsen