Wat is Japanse Duizendknoop?

Japanse Duizendknoop is een snelwoekerende plant met sterke wortels. De wortels kunnen grote schade aanrichten aan funderingen en gebouwen. De bestrijding van een Japanse Duizendknoop is lastig.

Tegenwoordig hebben veel gemeentes in Nederland problemen met de snelwoekerende plant. Met man en macht proberen gemeenten de Japanse Duizendknoop te bestrijden.

De Botanische naam van de Japanse Duizendknoop is Fallopia japonica. Enkele synoniemen die de plant kent zijn:

  • Reynoutria japonica
  • Polygonum cuspidatu

Invasieve soort

De Japanse Duizendknoop groeit praktisch overal. Op voedselrijke of voedselarme bodems. Op klei-, veen- of zandbodems. Op droge of natte gronden.

Door de extreme groeikracht verdringt de Japanse Duizendknoop andere planten in zijn omgeving. Volgens de Wageningen University & Research (WUR) is de Japanse Duizendknoop een van de meest invasieve exoten.

wat-is-japanse-duizendknoopJapanse Duizendknoop

Het beangstigende is dat de plant zijn weg kan vinden via kleine openingen, zoals bijvoorbeeld in de fundering. Hier groeit de plant in een groeit zo de fundering kapot.

Een Japanse Duizenknoop wil je dus absoluut niet in de tuin hebben.

Duizendknoop in de tuin

De Japanse Duizendknoop wil je absoluut niet in je tuin hebben. De plant verdringt alle anderen planten in de tuin en het risico is groot op beschadigingen aan bestratingen en funderingen.

Er is ook een Duizendknoop die niet schadelijk is. De gewone Duizendknoop (Persicaria) is niet schadelijk en is een mooie plant voor in de borders in je tuin.

Reactie plaatsen