zijn-mollenklemmen-verboden

Zijn mollenklemmen verboden?

Zijn mollenklemmen verboden in Nederland? Deze vraag krijg ik regelmatig gesteld.

In dit artikel vertel ik precies hoe het zit.

De wetgeving

Dat er veel verwarring is over mollenklemmen heeft te maken met de Flora- en Faunawetgeving. In artikel 9, 10 en 11 van die wet staat:

Art. 9: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te doden, te verwonden, te vangen, te bemachtigen of met het oog daarop op te sporen.

Art. 10: Het is verboden dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, opzettelijk te verontrusten.

Art. 11: Het is verboden nesten, holen of andere voortplantings- of vaste rust- of verblijfplaatsen van dieren, behorende tot een beschermde inheemse diersoort, te beschadigen, te vernielen, uit te halen, weg te nemen of te verstoren.

Flora- en Faunawet artikelen 9 t/m 11

De vraag is echter; Behoort een mol tot de beschermde inheemse diersoorten? Het antwoord is “Ja”. Dat vinden we in artikel 4 lid 1 onder a van de Flora- en Faunawet.

Betekent dit dat de mol bestrijden verboden is? Nee. Er is namelijk een uitzondering gemaakt voor de bestrijding van de mol. In hoofdstuk 3 van de Flora- en Faunawet lezen we in artikel 16e lid 2:

De verboden, bedoeld in artikel 9 tot en met 11 van de wet, gelden niet ten aanzien van de mol (Talpa europea) de bosmuis (Apodemus sylvaticus) en de veldmuis (Microtus arvalis).

Artikel 16e lid 2 Besluit vrijstelling beschermde dier- en plantensoorten

Mollenklemmen verboden?

Bovenstaande betekent dus dat je mollen mag bestrijden en doden. Dit komt omdat het “Besluit Vrijstelling beschermde dier-en plantensoorten” zegt dat de verboden niet gelden voor mollen.

Deze vrijstelling is er omdat mollen grote schades kunnen veroorzaken aan tuinen, golfterreinen en openbare grasvelden. Om deze schade te voorkomen heeft de overheid besloten om de mol uit te sluiten van de bescherming die de Flora- en Faunawetgeving biedt aan dieren.

Door de vrijstelling mag iedereen de mol bestrijden op zijn eigen manier. Denk aan vangen, doden of verjagen. De keuze mag ieder voor zichzelf kiezen.

Kortom; Mollenklemmen zijn niet verboden. Ben je opzoek naar een goede mollenklem? Bekijk mijn top 3 beste mollenklemmen>>

Reactie plaatsen